SLUŽBY

KONZULTÁCIE A PORADENSTVO

ÚVODNÉ KONZULTÁCIE A PORADENSTVO V PROCESE PROJEKTOVEJ PRÍPRAVY A REALIZÁCIE STAVIEB, VYPRACOVANIE ODBORNÝCH POSUDKOV

ARCHITEKTONICKÉ ČINNOSTI

VYPRACOVANIE KONCEPTOV, ARCHITEKTONICKÝCH ŠTÚDIÍ, VIZUALIZÁCIÍ A KOMPLEXNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE STAVIEB A INTERIÉROV

DIZAJN A REKLAMA

NÁBYTKOVÝ, GRAFICKÝ A KORPORÁTNY DIZAJN SAMOSTATNE, ALE AJ AKO SÚČASŤ NÁVRHOV A REALIZÁCIÍ STAVIEB

PROJEKTOVÁ KOORDINÁCIA

ZABEZPEČENIE JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ V RÁMCI PROJEKTOVEJ PRÍPRAVY A ICH VZÁJOMNÉ ZOSÚLADENIE

INŽINIERSKE ČINNOSTI

ZABEZPEČENIE VYJADRENÍ DOTKNUTÝCH ORGANIZÁCIÍ V SÚVISLOSTI S PROJEKČNOU PRÍPRAVOU, ZABEZPEČENIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA, STAVEBNÉHO POVOLENIA A KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA

SPOLUPRÁCA PRI REALIZÁCII

POMOC PRI VÝBERE DODÁVATEĽOV, KOORDINÁCIA A ZABEZPEČENIE SUBDODÁVOK, SPRACOVANIE A IMPLEMENTÁCIA ZMIEN A DOPLNKOV

POREALIZAČNÁ SPOLUPRÁCA

PRÍPRAVA PODKLADOV PRE PREVZATIE DIELA, ODBORNÝ SERVIS DIELA PO REALIZÁCII